Reglementen

 

1. Toelatingsvoorwaarden.

– Om een kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de verantwoordelijke persoon van de receptie (of van de beheerder).
– Het verblijf op een kampeerterrein houdt in dat men de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt en zich daar ook aan houdt.
– Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het kampeerterrein.
– In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
– Het kampeerterrein is gereserveerd voor passanten en kan dus geen vaste
woonplaats zijn.

2. Formaliteiten.

Iedereen die minstens één nacht op het kampeerterrein wil verblijven moet zich van tevoren melden bij de verantwoordelijke van de receptie met een identiteitsbewijs en aan de nodige formaliteiten vervullen/voldoen.

3. Installatie.

De tent, caravan of camper en de toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven kampeerplaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder.

4. Receptie.

Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, over het boodschappen doen, sportfaciliteiten (wandel- en fietsroutes), toeristische informatie over de omgeving en
diverse nuttige adressen.

Bij de entree vanuit de receptie naar het terras hangt een idee en / of klachtenbus.

 

 

5. Betaling.

– Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op de camping.
– Tarieven staan op de website vermeld.
– Tarieven zijn verschuldigd over het aantal nachten, die op het kampeerterrein zijn doorgebracht.
– De kampeerders worden verzocht de receptie de dag voor het vertrek hiervan op de hoogte te stellen.

6. Rust en stilte.

– De gebruikers van het kampeerterrein worden dringend verzocht alle geluiden en discussies, die hun buren kunnen hinderen, te vermijden.
– Honden en andere dieren mogen niet loslopen, niet op het kampeerterrein worden uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
– Algehele stilte zal er zijn tussen 23.00 en 07.00 uur.

7. Bezoekers.

– Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden.
– Wanneer bezoekers wensen te overnachten, dan zal een overnachtingstarief in rekening worden gebracht.
– Ook de bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
– De auto(s) van bezoeker(s) worden op het parkeerterrein buiten het kampeerterrein geparkeerd.

8. Parkeren en rijden op het terrein.

– Binnen de grenzen van het kampeerterrein wordt stapvoets gereden.
– Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 22.00 en 07.00 uur.
– Alleen auto’s van kampeerders, die op het kampeerterrein verblijven, zijn toegestaan op het kampeerterrein. Het is niet toegestaan om te parkeren op andere kampeerplaatsen.

9. Aanblik van de standplaatsen.

– Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen, die de netheid, de hygiëne en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
– Het is verboden om vervuild water op de grond of in de goten te gooien.
– De kampeerders zijn verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde installaties te storten.
– Het huisvuil moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Glas in de daarvoor aangegeven bakken.
– De sanitaire installaties dienen door de gebruikers schoon achtergelaten te worden.
– Het wassen is streng verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
– Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten.
– Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
– Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
– De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst.

10. Veiligheid.

A. Vuur

HET MAKEN VAN EEN OPEN VUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

– BBQ-en is niet toegestaan.

– Kooktoestellen dienen in perfecte staat te zijn en mogen niet worden gebruikt onder een tent of dicht bij een auto.
– Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct de directie waarschuwen.
– De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.

B. Diefstal
– De directie is alleen aansprakelijk voor goederen, die afgegeven zijn bij de receptie.

   Bij de receptie bevindt zich tevens een kluisje. Op verzoek en in overleg kunt u hier gebruik van maken.

– De kampeerder is verder zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen.
– De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

11. Spelen.

-Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de kampeerplaatsen, installaties of recreatieruimtes.
– Het gebruik van de speeltoestellen op de camping geschiedt geheel op eigen risico ( verantwoordelijkheid ouders).

12. Stalling.

– Alleen met toestemming en in overleg met de directie kan men materieel achterlaten op het kampeerterrein.
– De directie is niet aansprakelijk voor dit materieel tijdens afwezigheid van de eigenaar.
– De tarieven kunt u opvragen bij de receptie.

13. Directie van de Camping.

– De directie is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede staat van het kampeerterrein. De directie heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en indien nodig, personen te verwijderen.

– Drugs gebruik is niet toegestaan.

14. Bijzondere Voorwaarden.

Een kampeerdag wordt gerekend van 12.00 uur tot 12.00 uur. De kampeerplaats moet dus om uiterlijk 12.00 uur zijn verlaten.