Kampeerreglement

1. Toelatingsvoorwaarden.

– Om een kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te
hebben van de verantwoordelijke persoon van de receptie (of van de beheerder).
– Het verblijf op een kampeerterrein houdt in dat men de voorschriften van het huidige
reglement aanvaardt en zich eraan houdt.
– Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
– In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
– Het kampeerterrein is gereserveerd voor passanten en kan dus geen vaste
woonplaats zijn. Seizoensplaatsen zijn wel toestaan.

2. Formaliteiten.

Iedereen die minstens één nacht op het kampeerterrein wil verblijven moet zich van
tevoren melden bij de verantwoordelijke van de receptie met een identiteitsbewijs en
de nodige formaliteiten vervullen/voldoen.

3. Installatie.

De tent, caravan of camper en de toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven
plaats en volgens de aanwijzing van de beheerder.

4. Receptie.
– Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, over
het boodschappen doen, sportfaciliteiten (wandel- en fietsroutes), toeristische informatie over de omgeving en
diverse nuttige adressen.

5. Betaling.

– Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op de camping.
– Tarieven zijn op de pagina vermeld.
– Tarieven zijn verschuldigd over het aantal nachten, die op het kampeerterrein zijn
doorgebracht.
– De kampeerders worden verzocht de receptie de dag voor het vertrek hiervan op de
hoogte te stellen.

6. Rust en stilte.

– De gebruikers van het kampeerterrein worden dringend verzocht alle geluiden en
discussies, die hun buren kunnen hinderen, te vermijden.
– Honden en andere dieren mogen niet loslopen, niet op het kampeerterrein worden
uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk
aansprakelijk zijn.
– Algehele stilte moet er zijn tussen 23.00 en 07.00 uur.

7. Bezoekers.

– Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden.
– Wanneer bezoekers wensen te overnachten, dan zal een overnachtingstarief in rekening worden gebracht.
– Ook de bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
– De auto(‘s) van bezoeker(s) moeten op het parkeerterrein blijven.

8. Parkeren en rijden op het terrein.

– Binnen de grenzen van het kampeerterrein geldt een snelheidslimiet van 10 kilometer
per uur.
– Verkeer is verboden tussen 23.00 en 07.00 uur.
– Alleen auto’s van kampeerders, die op het kampeerterrein verblijven, zijn toegestaan
op het kampeerterrein. Het is streng verboden te parkeren op andere plaatsen.
Het is verboden om het verkeer of de installatie van nieuwe gasten te hinderen.

9. Aanblik van de standplaatsen.

– Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen, die de netheid, de hygiëne
en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
– Het is verboden om vervuild water op de grond of in de goten te gooien.
– De kampeerders zijn verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde installaties
te storten.
– Het huisvuil moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Glas in de daarvoor
aangegeven bakken.
– De sanitaire installaties dienen door de gebruikers schoon achtergelaten te worden.
– Het wassen is streng verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.
– Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan,
takken af te zagen en iets te planten.
– Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
– Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op
diegene die ze heeft aangebracht.
– De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst.

10. Veiligheid.

A. Vuur
– Kooktoestellen dienen in perfecte staat te zijn en mogen niet worden gebruikt onder
een tent of dicht bij een auto.
– Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct
de directie waarschuwen.
– De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
– Kampeerders dienen zelf goed op hun spullen te passen.

B. Diefstal
– De directie is alleen aansprakelijk voor goederen, die afgegeven zijn bij de receptie.
– De kampeerder is verder zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen.
– De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

11. Spelen.

-Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de
standplaatsen, installaties of recreatieruimtes.
– Het gebruik van de speeltoestellen op de camping geschiedt geheel op eigen risico (eigen verantwoordelijkheid
ouders).

12. Stalling.

– Alleen met toestemming van de directie kan men materieel achterlaten op het terrein
en dan op de door de directie aangewezen plaats.
– De directie is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de eigenaar.
– De tarieven voor dit soort stalling kunt u opvragen bij de receptie.

13. Directie van de Camping.

– De directie is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede staat van het
kampeerterrein. Hij heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van
het reglement en indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.

14. Bijzondere Voorwaarden.

Een kampeerdag wordt gerekend van 12.00 uur tot 12.00 uur. De standplaats moet dus
om uiterlijk 12.00 uur zijn verlaten.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO